14apr 2020

„Nakon duže od pet godina kontinuirane saradnje sa Twotech Solutions, mišljenja sam da Bojan Živojinović i njegov tim predstavljaju video produkciju na koju se možete u potpunosti osloniti bilo da organizujete živi prenos događaja ili pak snimate video intervju, promotivni spot, televizijsku emisiju ili video za YouTube. Profesionalna, tehnički precizna i posvećena kako rokovima, tako i kvalitetu, sa ogromnim iskustvom u rešavanju problema i najraznovrsnijih zahteva, Twotech ekipa je unela dodatni kvalitet u stotine mojih programa, naučnopopularnih tribina, konferencija i emisijia. Imao sam priliku da sarađujem i sa mnogim drugim odličnim video produkcijama, ali Twotech je jedina u stanju da u živom prenosu prepozna kad gostujući astrofizičar pomene crnu rupu i ilustruje je snimkom tačno onog tipa koji je pomenut. I nakon toga pusti snimak Ajnštajnovih jednačina Opšte teorije, pre nego što sagovornik dođe do njih“