25apr 2020

Već nekoliko godina TwoTech Solutions se stara da RNIDS-ovim edukacijama i drugim važnim skupovima prisustvuju i ljudi koji nisu u sali. Zahvaljujući prenosu uživo putem digitalnih platformi i kasnijoj obradi i postavljanju video materijala na YouTube, TwoTech Solutions nam omogućava da na kvalitetan način dopremo i do onih koji su nam u fizičkom svetu predaleko. Uz to, njihova foto ekipa precizno beleži i isporučuje fotografije koje dočaravaju atmosferu sa naših formalnih i manje formalnih okupljanja. Od nedavno sarađujemo i na realizaciji edukativnog video serijala „Domenske priče“, čiji sadržaj TwoTech Solutions snima, grafički obrađuje i montira. Sav dogovoreni materijal je uvek visokog kvaliteta i isporučen uvek u roku, što su dva osnovna kvaliteta TwoTech Solutions tima.