Ovaj dokument definiše prava i obaveze posetioca Twotech Solutions veb sajta (https://twotech.solutions) i svih pripadajućih stranica kao i prava i obaveze Twotech Solutions prema posetiocima sajta. Preporučujemo da se Uslovi korišćenja detaljno pročitaju jer se podrazumeva da poseta sajtu znači i upoznavanje sa svime što ovde piše. O načinu na koji se Twotech Solutions bavi podacima na ovom sajtu možete se informisati u Politici privatnosti.

Twotech Solutions je firma registrovana u APR-u pod skraćenim poslovnim imenom BOJAN ŽIVOJINOVIĆ PR TWOTECH SOLUTIONS (PIB: 108732895, MB: 63662488) sa sedištem na adresi: Vojvode Micka Krstića 1i, 11060 Beograd. Kontakt telefon vlasnika: 060-0401-215. Mail adresa: bojan@twotech.solutions.

Sav sadržaj na Twotech Solutions sajtu (video, audio, tekst, fotografije, slike, ilustracije i drugo) je vlasništvo Twotech Solutions, osim ako to nije drugačije naznačeno. Twotech Solutions je autor svih video radova sa stranice sajta Portfolio, međutim najčešći vlasnik tih radova su klijenti i saradnici za koje je Twotech Solutions izradio video i foto materijal. Twotech Solutions ima dozvolu vlasnika videa da objavljuje videe zarad promocije svog rada. Twotech Solutions ne zarađuje direktno od monetizacije video sadržaja i fotografija na društvenim mrežama poput YouTube i Facebook, već video na Twotech Solutions sajtu i povezanim društvenim mrežama i servisima isključivo služi u promotivne svrhe primarnog rada Twotech Solutions – video, audio, foto i live stream produkcije.

Sav drugi video sadržaj na Twotech Solutions sajtu koji je u vlasništvu Twotech Solutions je zaštićen CC BY-NC-ND licencom koja dozvoljava preuzimanje i distribuciju dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora, bez ikakvih promena dela i bez prava komercijalnog korišćenja dela. Tekstualni sadržaj sa stranice Twotech Solutions blog je zaštićen CC BY licencom koja dozvoljava distribuciju, remiks, preradu, kao i komercijalno korišćenje dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora.

Twotech Solutions ne odgovara za stavove iznete u komentarima na svojim stranicama na sajtu i društvenim mrežama, a posebno na strani Twotech Solutions blog.

Twotech Solutions ima pravo da bez obaveštenja uredi ili obriše komentare koji su ostavljeni na sajtu ukoliko proceni da su 1) nerelevantni, u smislu spam poruka, 2) ukoliko su predstavljaju povredu bilo koga prava drugih komentatora, autora, Twotech Solutions ili bilo koga drugog pojedinca ili grupe.

Twotech Solutions sajt može da sadrži linkove do drugih sajtova, međutim Twotech Solutions nije odgovoran za sadržaje tih drugih sajtova niti posledica korišćenja drugih sajtova.

Twotech Solutions zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na sajtu bez prethodne najave. Preporučujemo redovno praćenje ove stranice zbog tačnog informisanja.

Za sva pitanja pisati na contact@twotech.solutions.